Hallo, mijn naam is Joop Mailuhu, ik ben van Molukse afkomst maar geboren en getogen in Woerden. Woon samen met mijn lieve vrouw Karina in Kapelle Biezelinge in Zeeland, waar wij het prima naar ons zin hebben.

Wat ik met u wil delen is mijn passie voor schilderen en dat doe ik via deze weg. Mijn passie voor kunst is ontstaan door musea's te bezoeken en kunst te bewonderen in alle rust. De bewondering die ontstaan is voor kunstenaars, door alleen maar in te leven wat zij gemaakt hebben en daar zelf een eigen beeld bij te schetsen. Dit kan zijn vanuit de beeldende kunst, ruimtelijke kunst en de schilderijen in abstactie dan wel in kubisme. Doordat ik zelf ben gaan schilderen is dit een van mijn leukste hobby's geworden.

Hoe ben ik tot het schilderen gekomen?

In het jaar 2007 werd ik helaas opgenomen in het ziekenhuis, vanwege een hartprobleem. Na een 3 bypass operatie, moest ik enige tijd revalideren. Lang hoefde ik niet na te denken om een kleine schildersezel in de tuin te zetten en mijn gedachten over het doek te laten gaan. In die tijd heb ik redelijk wat doeken gemaakt. Mijn passie voor kunst heb ik omgezet in zelf te gaan schilderen.
In mijn doeken zijn mijn gevoelens te zien, allerlei uitlatingen en verrijkingen van andere culturen, opgedaan tijdens allerlei reizen. Na mijn revalidatie ben ik weer aan het werk gegaan en stond het schilderen op een laag pitje. In 2012 heb ik mijn schildersezel weer tevoorschijn gehaald, daar ik met Lymfeklier kanker en een aantal chemo´s weer even uit de roulatie was.

Sporten is en was ook 1 van mijn hobby's zoals; veld en zaalvoetbal, volleybal, badminton en duiken met perslucht.

Helaas is hier ook een einde aangekomen doordat mijn hartpompfunctie is aangetast door de chemo. Maar inmiddels ben ik sinds 2011 een fanatiek golfer geworden. Op Golfbaan Naarderbos heb ik menig balletjes weggeslagen en speel sinds 2016 competitie bij de NGF.

De schilderijen zijn gemaakt met allerlei verhalen die erin verborgen zitten...je kijkt ernaar en zie en maak je eigen voorstelling... Reizen is een passie die wij hebben en hierdoor ontmoeten wij veel mensen vanuit allerlei culturen met hun eigen verhalen, sentimenten, gewoontes...noem het maar op. Dat is mijn inspiratiebron die ik omzet in abstracte kunst.

Geniet ervan en laat een krabbel achter.

Met abstracte groet, Joop Mailuhu

Hello,

My name is Joop Mailuhu, I'm from Moluccan origin, born and raised in Woerden – the Netherlands. I live with my lovely wife Karina in Kapelle Biezelinge in Zeeland, which is wonderful!!!

What I want to share with you is my passion for painting. My passion for art was created by visiting museums and admiring art in different places. The admiration that came into existence for artists, simply by living what they have made and by sketching their own image. This can be from visual arts and the paintings in abstaction or in cubism. Painting has become one of my nicest hobbies.

How did I come to painting?

In 2007, I was unfortunately admitted to hospital because of a heart problem. After a 3 bypass operation, I had to rehabilitate for some time. I did not have to think long to start painting in the garden and put my creative thoughts on the canvas. My paintings show my feelings of all kinds of expressions and enrichments of other cultures, gained during different trips. After my rehabilitation I went to work again and did not paint much. In 2012 I started painting again, I was diagnosed with lymph cancer and had chemo therapy.

Sports is and was very important, like soccer, volleyball, badminton and diving. Unfortunately, these sports ended because my heart pump function has been affected by the chemo therapy. But since then I've become a fanatic golfer since 2011 at Golfclub Naarderbos. I missed a lot of balls but enjoying the games. And since the last 2 years I play competition at the Naarderbos Golfclub.

The paintings are made with all sorts of stories hidden in it ... you look and see and make your own presentation... Travel is a passion we have and so we meet many people from all sorts of cultures with their own stories, sentiments, habits ... just name it. That's my source of inspiration that I turn into abstract art.Enjoy it and leave a scratch.With abstract greetings,Joop Mailuhu

Met abstracte groet,

Joop Mailuhu